Osieck – nawiedzenie obrazów

Z archiwum rodzinnego Pana Jarosława Stanisława Prasuły otrzymaliśmy dwa fotografie (kolaże) upamiętniające nawiedzenie Osiecka przez obrazy Matki Boskiej z 1981 i z 1985 roku.

Pamiętają Państwo te uroczystości? Możecie podzielić się wspomnieniami?