Obóz pracy w Garwolinie

Oprócz gett w każdym powiecie niemcy utworzyli obóz karny, który był przeznaczony dla osób odmawiających wykonywania obowiązku pracy, handlarzy żywnością, rolników nie oddających wyznaczonych kontyngentów. Dla powiatu garwolińskiego obóz karny został utworzony w grudniu 1942 r. w Garwolinie, a zlikwidowany 23 lipca 1944 r. W obozie tym przebywało przeciętnie 50 osób, lecz liczba ta wzrastała do 350 podczas akcji zbierania kontyngentów. Szacuje się, że przez obóz przeszło około 4000 osób, głównie chłopów niewywiązujących się z obowiązkowych dostaw płodów rolnych dla okupanta.

Drugą informację jaką napotykamy w źródłach o obozie w Garwolinie jest ta, że został on utworzony dla Żydów zarządzeniem starosty 30 lipca 1941 r. Z informacji dowiadujemy się że przeciętnie mieściło się w nim od 50 do 70 osób, mieszczących się w dwóch izbach o powierzchni 4 x 5m. Pracowali oni po 8 godzin przy odgruzowywaniu miasta. Każdy z robotników otrzymywał dziennie 0,5 kg. chleba. 1 litr zupy i 2 litry kawy. Warunki sanitarne były złe, co wpływało na szerzenie się chorób.

Myślimy że rozchodzi się o ten sam obóz, który zlokalizowany był pomiędzy ulicami: Kościuszki, Senatorską i Nadwodną. Załączoną fotografię wykonano z wewnątrz obozu w kierunku ul. Nadwodnej i Przechodniej. Z lewej strony widoczny jest budynek Kałasków przy ul. Przechodniej.

Źródło:

  • Zeszyty Historyczne Ziemi Garwolińskiej nr 17, Garwolin 2011. “Nazistowski obóz pracy przymusowej w Wildze 1941-1944” Zbigniew Węgrzynek.
  • Dzieje Mieszkańców Garwolina wyznania mojżeszowego (XIX-XX wiek), Zbigniew Gnat-Wieteska, Garwolin 2008 r.