Niemcy w Miętnem

Na fotografii widzimy dworek w Miętnem – dziś Powiatowe Centrum Promocji i Kultury w Miętnem. Fotografię wykonano w czasie okupacji niemieckiej, a widzimy na niej jak żołnierze niemieccy wywożą łóżka z budynku gdzie przed wybuchem wojny mieściła się Szkoła Rolnicza. Gdzie te łóżka trafiły? Nie wiemy, ale zapewne nie wróciły na swoje miejsce…

Archiwum Barbary Witczak-Witaczyńskiej.