Nekrolog Freudenthala

Dr Carl Freudenthal był dobrze wykształconym prawnikiem, w jakiś sposób spowinowaconym z Hansem Frankiem, zarządcą Generalnej Guberni. Wiedza i wykształcenie nie uchroniły go przed zarażeniem poglądami Adolfa Hitlera. Stał się gorliwym wykonawcą jego chorych idei w Garwolinie. Nie wstydził się, wręcz z triumfem ogłaszał, że kolejne miejscowości naszego powiatu pozbawił żydowskich mieszkańców. To on odpowiedzialny jest za pacyfikację wsi Wanaty i zabicie wielu naszych rodaków. To on tysiące mieszkańców naszego powiatu skazał na niewolniczą pracę w Niemczech, a od naszych rolników wszelkimi środkami odbierał narzucone kontyngenty.
Za to, co uczynił, został skazany na karę śmierci przez sąd Państwa Podziemnego. W dniu 6 lipca 1944 r. oddział Armii Krajowej kierowany przez ppor. Wacława Matysiaka dokonał udanego zamachu na jego życie. Gdyby udało mu się uciec z Garwolina i jakimś cudem dożyć końca wojny, mógł wieść spokojne życie. Mógłby z nostalgią wspominać wojenne czasy i opowiadać wnukom o swojej misji krzewienia niemieckiej cywilizacji w Garwolinie.
Na zdjęciu nekrolog Freudenthal, w którym jest mowa, że oddał życie za Führera i Trzecią Rzeszę.