Najstarsza pisana wzmianka o Garwolinie

W 1386 roku Garwolin był jeszcze wsią, należał do chorążego płockiego, wojewody mazowieckiego Andrzeja Ciołka. Po jego śmierci w 1396 r. właścicielem Garwolina został jego syn Wigand, kasztelan czerski. Następnie w 1407 r. książe mazowiecki Janusz I zakupił od Wiganda wieś Garwolin.

Garvolino – tak w 1386 roku po raz pierwszy został zapisany Garwolin w spisanym po łacinie dokumencie, wystawionym przez księcia mazowieckiego Janusza I. Na jego mocy ówczesny właściciel m.in. Garwolina i Kabat, Andrzej Ciołek, otrzymał zwolnienie od obowiązku straży w grodach książęcych i kar sądowych. Uzyskał prawo do łowów na każdą zwierzynę. A mieszkańcy jego dóbr, w tym Garwolina, uzyskali zwolnienie od prac przy wznoszeniu i naprawach grodów książęcych.