Na polowaniu w Osiecku

Jan Sztolcman – Polowanie w Osiecku

Na rewersie opis piórem: Po śniadaniu w Osiecku. Z żyjących 1. Słomczyński [?], Zyg. Koelichen [?], Ml.[?] Nieżyjący [:] Wysocki siedzący, Zilloborn[?], Borbnawski [?], Dr Sznabl, A. Wiernowski [?], Sztolcman ; Fot w sepii ; Grupa mężczyzn na łące, po polowaniu w trakcie toastu. Jan Sztolcman pierwszy z prawej z bronią na ramieniu.


Jan Sztolcman – Osieck – próby polowe

Na awersie pod fotografią podpis ołówkiem: x redaktor Jan Sztolcman. Na fot. nad jedną z postaci zaznaczony krzyżyk ; Na rewersie opis: Próby polowe w Osiecku. Wśród uczestników : Jenerał Żandarmeryi [!] Utgof [?], St. Piłsudzki [?!], Wł. Słomczyński, ś.p. Sztolcman, Dzięgielewski ; Grupa dwunastu mężczyzn z psami myśliwskimi, przy zaprzęgu konnym na otwartej przestrzeni.

Źródło: rcin.org.pl