Mostowe w Garwolinie

W XIX wiecznym Garwolinie jedną z pozycji uzyskiwanych dochodów miasta Garwolina stanowiła opłata mostowego. Dochody z tego tytułu nie były zbyt duże. Stanowiły pewien nieduży procent w stosunku do wysokości zysków otrzymywanych przez miasto z propinacji miejskiej. Przywilej pobierania mostowego na rzecz miasta otrzymał Garwolin w 1566 r.Ten przywilej został zatwierdzony przez Zygmunta III w roku 1598. W zamian za pobierane opłaty przewidziane w przywilejach królewskich, miasto było zobowiązane do utrzymania mostu. Miasto pobierało opłatę za przejazd przez most od przejeżdżających przez Garwolin kupców, od pędzonego na jarmarki bydła i koni i wozów przyjeżdżających na jarmarki.Garwolin w XVI i w XVII w. aż do wojen szwedzkich był miastem o dużej żywotności gospodarczej, przez które przejeżdżało dużo kupców i wobec tego dochody z opłat mostowego w tym czasie były znaczne. Garwolin tak się przywiązał do pobierania opłaty, że zniesiona została dopiero w latach 30. XX w.

Na zdjęciu Taryfa Mostowego na rzece Wildze w mieście w Garwolinie z 1821 r. Źródło AGAD

Kosacki Stanisław „Historia miasta Garwolina”