Młyn na rzece Wilga w Garwolinie

Młyn na rzece Wilga został wybudowany w 1942 roku przez Władysława Filipka, zięcia młynarza o nazwisku Pac. Był on właścicielem istniejącego w tym miejscu przedtem, starszego drewnianego młyna pochodzącego z pierwszej połowy XIX wieku, który rozebrano w 1939 roku. Młyn został upaństwowiony na początku lat 50., usunięto wówczas prawowitego właściciela. W okresie upaństwowienia młynem zarządzał GS Wola Rębkowska. Zarządzający młynem pobierali rozkurz w wysokości 4 kg z 1 m ziarna, co spowodowało utratę klientów. Władysław Filipek odzyskał młyn w 1991 roku i przekazał go swoim wnukom. Pod koniec lat 90 produkcję w młynie wstrzymano.

Źródło: Młynarstwo w powiecie garwolińskim do końca XX w., Piotr Czepas, 2004 r.

Fot. Zbiory Garwolin.org