Maciejowice i okolice 1915 r.

Na jednym portali aukcyjnych dostępne były w sprzedaży cztery fotografie Maciejowic i okolic z 1915 r. Fotografie przedstawiające żołnierzy niemieckich przeprawiających się przez Wisłę, mogiły zabitych i żołnierzy przy młynie.