Lendorff z Celejowa i straty wojenne

Ciekawy dokument wystawiony po opuszczeniu powiatu przez Rosjan z 1916 r.
Kwit wystawiony przez Garwolińską Powiatową Komisję Szacunkowo Rolną (Komisja Szacowania Strat Wojennych) w składzie (NN), Edward Hordliczka (współwłaściciel majątku Huta Czechy) i Władysław Mejer (właściciel majątku Leszczyny) dnia 5 grudnia 1916 r. Marian Lendorff właściciel nieruchomości w Celejowie-Zagroda wycenił swoje straty na 1140 rubli.


Przekazał Tadeusz Górecki