Kurs pożarniczy w Miętnem

W maju 1935 roku w Miętnem odbył się kurs dla komendantek i zastępczyń oddziałów samarytańsko-pożarniczych z terenu powiatu garwolińskiego. Kurs prowadził Jerzy Podgórski – powiatowy instruktor straży pożarnych.

Fotografie datowane na 10 maja 1935 r., autorstwa Henryka Andrzejkowicza udostępniła nam Dorota Kondej.