Kurs Obrony Przeciwgazowej w Garwolinie

M. in. 1) por. 1 p. S. K. Karol Dąbrowski, kierownik kursu p. Antoni Piesio, wice-prezes Koła Miejscowego p. Michał Gniedziukow, sekretarz Koła, p. Piotr Michalik, skarbnik Koła.

Źródło: Lot Polski, wrzesień 1928