Koperta firmowa Komunalnej Kasy Oszczędności – 1940 r.

Kontynuując temat poczty w Garwolinie z okresu okupacji niemieckiej, publikujemy kopertę firmową Komunalnej Kasy Oszczędności w Garwolinie po obiegu w okresie Generalnej Guberni (1940 VIII 20). Jest to koperta okienkowa, więc nie wiadomo do kogo była wysłana, ślady archiwizacji po lewej stronie świadczą, że była to jakaś przesyłka do instytucji. Znaczek za 24 gr dla taryfy pocztowej dla listu zamiejscowego do 20g. We wczesnym okresie okupacji takie relikty polskie przechodziły jeszcze przez Deutsche Post Osten.

  • Nadesłał Krzysztof Siarkiewicz