Kasa spółdzielcza

Budynek Kasy Spółdzielczej im. Stefczyka przy ul. Kościuszki w czasie okupacji niemieckiej. Budynek również ucierpiał w wyniku pożaru, który powstał w wyniku bombardowania. Na fotografii budynek już przykryty, a otwory okienne na parterze zamurowano. Budynek istnieje do dziś, znajduje się w nim Bank Spółdzielczy.

Archiwum Barbary Witczak-Witaczyńskiej.