„Import” w Garwolinie

Na jednym ze zdjęć ul. Kościuszki w przedwojennym Garwolinie zauważyliśmy szyld z nazwą „Import”. Udało nam się dowiedzieć więcej o tym przedsiębiorstwie. Należało ono do J. Feigenbaum i S-ka i było jedną z większych spółek handlowych w naszym mieście. Dodać możemy także, że firma „Import” dzierżawiła od Szczepana Mianowskiego plac przy torze kolejowym w Woli Rębkowskiej, na którym zamontowała cysternę na naftę. W „Przeglądzie Krajoznawczym” z 1933 (nr 7-9) można było o niej przeczytać następujące informacje: „Import” w Garwolinie.

Firma „Import” należy do najpoważniejszych przedsiębiorstw handlowych Garwolina. Powstała w 1925 r. Działalność jej z biegiem czasu objęła teren sięgający daleko poza powiat garwoliński. Główne artykuły f-y stanowią: cukier, mąka, kasza, ryż, bielidło, wreszcie nafta. Wymienione artykuły f-a zakupuje z pierwszych źródeł, co daje jej możność ustalania nader niskich cen.

Pomimo ciężkich czasów, nie zanotowano ani jednego protestu f-y „Import”, która honoruje również bez wyjątku i weksel klientowskie, aczkolwiek z tej strony narażona była na poważne straty. Dzięki punktualnemu i solidnemu wywiązywaniu się ze swoich zobowiązań, f-a „Import” zyskała zaufanie w najszerszych warstwach społeczeństwa, nie wykluczając również i placówek czysto polskich. – „Import” prowadzi również i drukarnię wyposażoną w najnowsze maszyny drukarskie.

Reklama: Trybuna Akademicka, 1929, nr 9
Fot. Ze zbiorów rodziny Gniedziuk