I Ogólnopolski Zjazd Delegatów Straży Ogniowych

W dniach od 8 do 10 września 1916 roku odbył się w Warszawie I Ogólnokrajowy Zjazd Straży Ogniowych. Uczestniczyło w nim 960 delegatów, reprezentujących 302 straże ze wszystkich niemalże stron Królestwa. Zjazd ten był ważnym wydarzeniem w życiu pożarnictwa polskiego, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że odbywał się on w okresie wojny światowej i w warunkach utrudnień czynionych przez władze okupacyjne. Po wysłuchaniu kilku referatów i przeprowadzeniu owocnej dyskusji zebrani postanowili powołać do życia Związek Floriański, działający na podstawie zatwierdzonej już uprzednio ustawy Towarzystwa Świętego Floriana. Zjazd wybrał Zarząd Związku Floriańskiego, który ukonstytuował się następująco: prezes – B. Chomicz, wiceprezesi – inż. J. Tuliszkowski (Warszawa) i dr A. Grohman (Łódź), sekretarz – inż. A.L. Zagrodzki (Warszawa), skarbnik – S. Szotkiewicz (Warszawa), kustosz – ks. M. Szkopowski (Warszawa), członkowie – E. Balcer (Łowicz), J. Kubicki (Zawiercie), I. Konopacki (Piotrków), S. Okulicz (Końskie), inż. E. Wagner (Łódź) i W. Zalewski (Lublin).[1]

Delegacja z Garwolina

Powiatowy zjazd straży pożarnych odbył się w Garwolinie 3 września 1916 r. z inicjatywy Henryka Bronickiego, komendanta z Żelechowa. Wzięły w nim udział straże z Garwolina, Parysowa, Żelechowa, Osiecka, Łaskarzewa i Maciejowic. Podczas zjazdu odbyło się zebranie na którym wybrano delegatów z naszego powiatu, którzy udadzą się na I Ogólnopolski Zjazd Delegatów do Warszawy. Byli nimi: Władysław Zając, Szczepan Bereziecki, Michał Gąsowski, Antoni Wachowicz i Franciszek Rękawek.[2]

Próbujemy rozpoznać delegatów z powiatu garwolińskiego na zdjęciu 🙂


[1] Dzieje Związku Floriańskiego – Janusz Gmitruk – Niepodległość i Pamięć 25/3 (63), 123-138 2018

[2] Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie – Zbigniew Gnat-Wieteska

I Ogólnopolski Zjazd Delegatów Straży Ogniowych
odbyty 8, 9 i 10 września 1916 r. w Warszawie.
Fot. Marjan Fuks / Archiwum Krzysztofa Kota.
(kliknij w zdjęcie by zobaczyć go w dużej rozdzielczości)