Górscy z Lipówek – 1913 r.

Pani Ewa Domarecka udostępniła nam jeszcze jedno zdjęcie. Zrobione je w Lipówkach w 1913 r. Na fotografii znajdują się: pierwsza z lewej Józefa Górska, trzeci z lewej Ignacy Górski, dalej: Wojciech Sowa, Józef Szczypek, w kapeluszu Józef Górski (jest dopisek – przyjechał z Rosji, brat Wojciecha), Franciszek Górski, ostatnia kobieta to Anna Lusawa. Siedzą od lewej: Agnieszka Górska (żona Ignacego), Katarzyna Górska (żona Wojciecha Sowy), Zofia Górska (żona Józefa Szczypka), nestorzy rodu – Tekla z domu Zowczak z mężem Wojciechem Górskim, żona Franciszka Górskiego i ostatnia żona Andrzeja Górskiego. Jeśli chodzi o dzieci to wiadomo, że pierwszy z lewej siedzi Wacław Górski.

Bardzo dziękujemy!