Gmach szkoły nr 1 w czasie okupacji

Na fotografii widzimy budynek szkoły nr 1 w Garwolinie. W czasie II Wojny Światowej znajdowały się w niej wydziały starostwa okupanta niemieckiego.

Udostępnił Dariusz Piesiewicz