gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski na inspekcji w 1. PSK w Garwolinie

1 marca 1932 w koszarach na inspekcji przebywał gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Dokumentację fotograficzną wykonał Narcyz Witczak-Witaczyński.

Przyjazd gen. B. Wieniawy-Długoszowskiego do koszar.
Grupa oficerów z gen. B. Wieniawą-Długoszowskim. Drugi z prawej płk. Adam Zakrzewski – dowódca 1.PSK.
Gen. B. Wieniawa-Długoszowski na placu ćwiczeń. Po prawo dowódca pułku płk. Adam Zakrzewski.
Oficerowie i podoficerowie pułku