Fotografia grupowa – sygnowana Jabłoński

Fotografia grupowa, najprędzej szkolna – ale pewności nie ma. W górnym rzędzie druga z lewej Józefa Wieczorek z d. Siarkiewicz. Zdjęcie sygnowane pieczęcią fotografa Waleriana Antoniego Jabłońskiego.

Udostępniła Krystyna Zalewska.