Eksponaty archeologiczne z Unina

Stanisław Tkacz był wieloletnim kierownikiem szkoły w Uninie (przed wojną, w czasie okupacji i po jej zakończeniu). W rejonie zasięgu szkoły w Uninie zebrał wiele ciekawych eksponatów archeologicznych przekazanych m.in. do Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Ciekawym znaleziskiem była urna z prochami, znaleziona na jednym ze stanowisk archeologicznych, która również została przekazana do Muzeum Archeologicznego.

ℹ️📷 Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie