Dragoni z 13. Pułku Dragonów

37./13 Pułk Dragonów stacjonował w Garwolinie w latach (1892-1914), dla tego to tez pułku zostały w Garwolinie pobudowane Koszary, których część możemy jeszcze dziś podziwiać. Na fotografii widzimy dwóch dragonów, fotografia oryginalnie kolorowana. Na rewersie znajduje się pieczęć atelier – znanego już nam Józefa Karłowicza z Garwolina.

Fotografię udostępnił Łukasz Żak.

Pełna nazwa pułku:
13 Pułk Dragonów im. Generała Marszałka Polnego Hrabiego Münnicha odznaczony Wojskowym Orderem (ros. 13-й драгунский Военного Ордена генерал-фельдмаршала графа Миниха полк)

W 1907 roku pułk zmienił nazwę z 37. na 13.