Czy to ta sama kobieta?

Fotografia z lewej podpisana na rewersie ” Garwolin (…) 15 dnia 1907 r.”Fot. Józef Karłowicz Garwolin (pieczęć)

Fotografia z prawej „Na pamięć drogiem dzieciom Włodzimierzowi i Natalji od rodziców Marji i Jana. 8 czerwca 1913 roku”
Fot. Zakład Fotograficzny Walerian Antoni Jabłoński Garwolin (pieczęć)