Basia z Ewą

Barbara Witczak-Witaczyńska (1925-2016) już podczas okupacji pomagała swojemu ojcu Narcyzowi Witczak-Witaczyńskiemu (1898-1943) w prowadzeniu zakładu fotograficznego pod nazwą „Foto-Wit”. A po aresztowaniu ojca, zajęła się fotografią i prowadzeniem zakładu wraz z przyjaciółmi rodziny.

Fotografia przedstawia Barbarę Witczak-Witaczyńską (po prawo) z prawdopodobnie Ewą Kozłowską-Tomczyk, która pomagała w zakładzie p. Basi po aresztowaniu ojca, a prywatnie była córką posła na Sejm II RP Janusza Kozłowskiego. Kobiety stoją przed zakładem.

Zakład znajdował się w drewnianej budce przy ul. Staszica, przy skrzyżowaniu z ul. Wolną. Po prawo widoczny budynek murowany p. Maszkiewicza, po lewo w oddali widoczna plebania przy kościele.

Zbiory Barbary Witczak-Witaczyńskiej.