Anna Makulec z d. Korff (1833-1889)

Anna Makulec z d. Korff (1833-1889)

Urodziła się w majątku Łętów (gm. Borowie) 23 lipca 1833 r. Jej rodzicami byli Jan i Anna z d. Wernicka. Jej ojciec był dzierżawcą majątku Łętów. Anna wyszła za mąż za Jana Romualda Makulca (1815-1894), dyrektora Banku Polskiego i Rzeczywistego Radcę Stanu. Ich dziećmi byli: Władysław, Maria, Bolesława, i Jan Romuald. Zmarła w majątku w Dąbrówce Nagórnej pow. Radom 9 sierpnia 1889 r. Wraz z mężem jest pochowana na cmentarzu na Powązkach w Warszawie.

Na jej grobie widnieje inskrypcja: “Nieocenionej dobroci i poświęcenia żona i matka”

Przekazał Paweł Żerczyński