Album „Wilczków” – Armia Krajowa

Przedstawiamy Państwu rzecz unikatową, jest to album fotografii „Wilczków” Oddziału Partyzanckiego „Chochlik”-„Flądra” Armii Krajowej Obwodu „Gołąb”. Historię oddziału jak również życiorysy jego członków. Album został przygotowany w latach 80. XX w. po 40. latach od powstania oddziału przez Jana Kosickiego ps. „Max”.

W okresie najaktywniejszej działalności Oddziału „Wilczków” komendantem Obwodu „Gołąb” Garwolin byt mjr Władysław Szkuta ps. „Marcin”, „Władysław”, a komendantem Oddziałów dywersyjnych ppor. Wacław Matysiak ps. „Ziuk”. Z chwilą powstania oddziału partyzanckiego na terenie obwodu „Gołąb”, Oddział „Wilczków” wszedł w jego skład.

Pierwszym dowódcą oddziału partyzanckiego o kryptonimie „Chochlik” był kpt. Czesław Benicki ps. „Komar”. Rodzina Benickich cała bez reszty zaangażowana w działalność AK posiadała legalną drukarnię. Stąd też kryptonim oddziału „Chochlik”. Słowo to oznacza złośliwe błędy drukarskie. Po kpt. Benickim ps. „Komar”, dowódcą Oddziału został kpt. Leopold Aksamn ps. „Puchacz”. Po nim Oddział przejął por. Władysław Klimaszewski ps. „Łoza”.

Oddział składał się z trzech jednostek: – oddziału „Wilczków”, dowodzonego przez ppor. Stefana Gorę ps. „Wilczek”, jego zastępcą był pchor. Jan Kosicki ps. „Max”. Żołnierze tego oddziału to mieszkańcy Unina, Puznowa, Jagodnego, Miętnego i Garwolina; – oddziału „Jaguarów”, dowodzonego przez ppor. Jana Goińskiego ps. „Grot”. Funkcje zastępcy pełnił ppor. Wacław Kosicki ps. „Słowik”, początkowo oficer szkoleniowy oddziału partyzanckiego „Chochlik”. Do oddziału należeli mieszkańcy m.in. Parysowa, Lukowa, Puznówki Żelaznej, nazywani przez towarzyszy broni „Parysowiakami”.

Trzecin Oddziałem dowodził por. Bolesław Wójcik ps. „Osa”. W jego skład wchodzili mieszkańcy Łaskarzewa i okolicznych wiosek zwani potocznie „Łaskarzewiakami”. Zastępcą dowódcy oddziału był prawdopodobnie ppor. Brzostowski.

Udostępnił Norbert Górski – Dziękujemy za zaufanie!