2-gi Szwadron 1. Pułku Strzelców Konnych z jego dowódcą por. Dezyderiuszem Zawistowskim

Fotografia przedstawia 2-gi Szwadron 1. Pułku Strzelców Konnych z jego dowódcą por. Dezyderiuszem Zawistowskim. Naszym zdaniem fogografia została wykonana w 1921 r. na rok przed przybyciem 1. Pułku Strzelców do Garwolina.

Poniżej fragment książki „Zarys Historji Wojennej 1-go Pułku Strzelców Konnych” Major Józef Mularczyk – Warszawa 1931.”Po zawieszeniu broni w dniu 3 grudnia 1920 r. przeszedł dywizjon na dłuższy postój do Wołkowyj. Dnia 25 marca 1921 roku wyruszył do Dubna, gdzie został zawagonowany i po trzydniowej podróży, stanął w Ciechanowie w miejscu postoju szwadronu zapasowego swojego pułku.Po powrocie do szwadronu zapasowego dywizjon został w myśl organizacji pułków kawalerii dywizyjnej zredukowany do jednego szwadronu z numeracja 2-i. Szwadron zapasowy z pozostałych ludzi i koni zlikwidowanego II dywizjonu, łącznie z oddziałem szkolnym szwadronu zapasowego, formuje szwadron 3-i. Kiedy pierwszy dywizjon pozostając dotychczas przy pierwszej dywizji piechoty legionów na Litwie Środkowej, wyszedł ze składu pułku, odchodząc do 3-go Pułku Strzelców Konnych, szwadron zapasowy organizuje także szwadron 1-y. W końcu maja 1921 r. szwadron zapasowy przechodzi na organizację pokojową, a likwidując się wyłania z siebie dowództwo pułku i kadrę szwadronu zapasowego. Ponadto formuje oddział sztabowy, sekcję łączności i oddział szkolny karabinów maszynowych. W tym też czasie przechodzi na postój do Ostrowi Mazowieckiej, a w grudniu 1922 r. do Garwolina.”

Od 13 października 1921 do 18 maja 1922 dowódcą pułku był ppłk Wacław Wysocki.