Wycieczka do Maciejowic

W lecie 1911 roku grupa artystów-amatorów z Drużyny teatralnej z Zawad, oraz kilku członków Zawadzkiego Kółka Rolniczego wybrało się na wycieczkę do Maciejowic. Podczas wycieczki, taką oto fotografię przy kopcu Kościuszki w Krępie wykonał Piotr Mikulski, a inicjatorem tej wycieczki był jego brat Józef Mikulski.

„Zaranie” nr 37, 1911 r.