Ulica Staszica w Garwolinie

Ulica Staszica, siedziba Powiatu po prawej stronie (dziś UM Garwolin), w oddali widoczny kościół jeszcze posiadający trzy wieże, a po lewej zabudowania w miejscu dzisiejszego Ośrodka Zdrowia. Fotografia wykonana po 1910 r.

Źródło: Księga Pamięci Garwolina “Garvolin: Yizker Bukh” Tel-Awiw, New York, Paryż, Izrael 1972.