Polowanie w Wilczyskach

Fotografia z polowania w lasach powiatu garwolińskiego – niesamowite zdjęcie oddające klimat tamtych wydarzeń. Polowania w Polsce na początku XX wieku były powszechną formą rozrywki i rekreacji wśród szlachty i ziemiaństwa. Polowano na różne gatunki zwierzyny, w tym na dziki, sarny, jelenie, lisy, borsuki i zające. Polowania odbywały się zazwyczaj w lasach i na polach. Organizowane przez właścicieli ziemskich lub przez specjalnie powołane do tego celu organizacje, takie jak Towarzystwo Łowieckie. Polowania mogły być indywidualne lub grupowe były traktowane jako okazja do spotkania się ze znajomymi i rodziną, a także do pokazania swojej sprawności i umiejętności. Polowanie było również uważane za sposób na utrzymanie porządku w przyrodzie. W Polsce na początku XX wieku polowania były regulowane przez prawo. Polować mogli tylko osoby posiadające odpowiednie zezwolenie.

Na zdjęciu pierwszy z lewej stoi Wincenty Śnieżko – właściciel majątku Chotynia, drugi to Edward Zmijewski – właściciel majątku Śliz. Zdjęcie wykonane na początku XX wieku.

Przekazała Sylwia Śnieżko Błocka