Pogrzeb Mojsze Mokotowa

Historia społeczności żydowskiej w Garwolinie rozpoczęła się pod koniec XVIII wieku i trwała aż do czasów niemieckiej okupacji w latach 1939-1944. W ciągu XIX i I połowy XX wieku liczba Żydów w Garwolinie i na terenie parafii znacznie wzrosła. W 1861 roku mieszkało w mieście 656 Żydów, a w 1925 już około 2100. Natomiast w 1864 roku na terenie parafii mieszkało 854 osoby, a w 1925 liczba ta wzrosła do 2398.Podstawowym zajęciem ludności żydowskiej w Garwolinie i parafii było handel. W ciągu XIX i I połowie XX wieku, społeczność ta odgrywała dużą rolę w życiu gospodarczym i politycznym miasta. W XIX wieku byli to m.in. dzierżawcy kramnic w Ratuszu Miejskim, kramów na Rynku Miejskim, dzierżawcy mostowego, jarmarcznego i targowego, dzierżawcy propinacji miejskiej, szynkarze soli, piekarze, krawcy, wykonawcy robót miejskich, i właściciele domów w mieście. W XX wieku natomiast, byli to m.in. właściciele drukarni, księgarni, składu aptecznego, sklepów, zakładów usługowych, takich jak szklarze, blacharze, kowale, krawcy, fryzjerzy i radni miejscy.
W czasie niemieckiej okupacji, ludność żydowska została poddana eksterminacji, co spowodowało prawie całkowite wyginięcie społeczności żydowskiej w Garwolinie i na terenie parafii. Jednak, ich wpływ na rozwój miasta pozostaje ważnym elementem historii lokalnej.

Fotografia przedstawia pogrzeb Mojsze Mokotowa – kondukt pogrzebowy zmierza ul. Kościuszki w kierunku Kirkutu do Sulbin. W tle kamienica Kozłowskiego przy skrzyżowaniu ulicy Kościuszki i Długiej.

Źródło: Księga Pamięci Garwolina “Garvolin: Yizker Bukh” Tel-Awiw, New York, Paryż, Izrael 1972.