Pocztówka – Pilawa 1984

Pilawa Miasto i Gmina Pilawa w tym roku świętuje obchody 40-lecia nadania praw miejskich. 19 sierpnia 1983 roku, rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów utworzono w województwie siedleckim miasto Pilawę obejmującą teren wsi Pilawa o powierzchni 616 ha oraz część oddziałów lasów państwowych Nadleśnictwa Garwolin o łącznej powierzchni 46 ha w gminie Pilawa. Szczegółowego opisu granic miasta dokonał 30 września 1983 r. wojewoda siedlecki Janusz Kowalski.

Rozporządzenie Rady Ministrów weszło w życie z dniem 1 stycznia 1984 r.

Kartka pocztowa ze zbiorów Sabały Barbary.
Mgok Pilawa