Dworek w Miętnem

Po wojnie władza ludowa nie była pozytywnie nastawiona do rolnictwa, co powodowało ciągłe zmiany w funkcjonowaniu szkoły: najpierw powołano Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego (1946 r.), następnie Państwową Średnią Szkołę Rolniczą (1948 r.) i Państwową Szkołę Praktyczną Specjalistów Obrotu Ziemiopłodami (1950 r.), by w 1952 r. placówkę zlikwidować, a majątek przekazać warszawskim Zakładom Radiowym im. Kasprzaka.Po pięciu latach szkoła została reaktywowana: najpierw jako rolnicza, później wodno-melioracyjna, a następnie drobiarska.

Opis: mietne.edu.pl